Ključne karakteristike dobrega prevajalca

Prevajalec je oseba, katere glavna dejavnost je prevajanje besedil različne dolžine v določeni oziroma ciljni jezik. Pri svojem delu mora biti izjemno natančen, ker se mora ohraniti pomen besedila iz izvirnika. Ločimo med več tipi prevajalcev, na primer strokovni prevajalec, književni prevajalec. Strokovni prevajalec pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja strokovno literaturi, leksikone, dvojezične slovarje z …

Prevajalske storitve za različne vrste besedil

Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Gre za številne različne jezikovne kombinacije prevajanja, zato gre za zelo širok spekter storitev. Sicer se danes najpogosteje uporablja prevajanje v ali iz angleščine, veliko za njo pa ne zaostajajo tudi prevodi iz ali v nemščino, italijanščino ali španščino. Prevajalske storitve tako nudijo kakovostne …

Angleško slovenski prevajalnik na spletu

Še vedno je najbolj priljubljeno, da prevajamo iz angleškega jezika. Ta jezik namreč še vedno velja za svetovni jezik, ki ga govori ter piše tudi največ ljudi. Pri nas se ga pričnemo učiti že zelo zgodaj, nekateri celo v vrtcu. Kljub temu da poznamo veliko besed, pa tem v resnici nikoli ne pridemo do konca. …

Kakovosten prevod v nemščino

Nemški jezik je zahteven, pri prevodu besedila iz slovenščine v nemščino pa je potrebno upoštevati vse elemente ter pravila. Prevod besedila mora potekati natančno ter strokovno, le tako se boste izognili morebitnim nevšečnostim zaradi slabe kvalitete prevoda. Samo prevedeno besedilo mora biti razumljivo in dosledno izvirniku. Nemški prevodi so zelo pomembni v poslovnem svetu. Veliki …

Delo prevajalca je zanimivo

Strokovni prevajalec pri svojem delu uporablja leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje z različnih področij prevajanja, itd. Prevodi morajo ohraniti pomen besedila iz izvirnika in s tem tudi čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedil. Prevajalci se ukvarjajo tudi z prevajanjem na sodišču. Sodni tolmači so tako osebe, imenovane za nedoločen čas s pravico in dolžnostjo, …