Ključne karakteristike dobrega prevajalca

Prevajalec je oseba, katere glavna dejavnost je prevajanje besedil različne dolžine v določeni oziroma ciljni jezik. Pri svojem delu mora biti izjemno natančen, ker se mora ohraniti pomen besedila iz izvirnika. Ločimo med več tipi prevajalcev, na primer strokovni prevajalec, književni prevajalec.

Strokovni prevajalec pri opravljanju svoje dejavnosti uporablja strokovno literaturi, leksikone, dvojezične slovarje z najrazličnejših področij, na primer tehnike, medicine, prava. Književni prevajalec se od strokovnega zelo razlikuje. Cilj knjižnega prevajanja je lepota, približevanje notranjemu čutu pisatelja izvirnega dela ter podobno, medtem ko je bistvo strokovnega prevajanja v prevodu ohraniti pomen besedila iz izvirnika.

Ključne karakteristike dobrega prevajalca

Področja dela prevajalcev

Prevajalec lahko deluje na številnih delovnih področjih. Prevajalci so potrebni in zaželeni zlasti v politiki, državni upravi, znanosti, tehniki, medicini, gospodarstvu, literaturi in ne nazadnje tudi v umetnosti.

Pri svojem delu prevajalec uporablja računalnik, tiskalnik, elektronsko pošto, internet, najrazličnejše jezikovne priročnike, leksikone, strokovno literaturo, ne nazadnje tudi terminološke, informacijske in prevajalske baze. Njegov izdelek je torej pisni prevod v materni ali pa v tuji jezik, lahko tudi sodno overovljen prevod ali pa tolmačenje.

Psihofizične sposobnosti prevajalca

Vsak dober prevajalec mora imeti dobre psihofizične sposobnosti. Le tako lahko uspešno zaključi posamezne projekte prevajanja. Lahko rečemo, da je strokovno prevajanje izjemno zahtevno intelektualno delo. Prav tako pa morajo prevajalci imeti tudi izjemne sposobnosti jezikovnega izražanja, sposobnosti logično analitičnega razmišljanja, sposobnost pomnjenja.

Prevajalci morajo biti na sploh komunikativne osebe, ki se nenehno izpolnjujejo v znanju. Pri delu s strankami in tolmačenju pa morajo dobro poskrbeti tudi za osebno urejenost. Svoje delo sicer večji del opravljajo v zaprtem prostoru. Pogosto deluje sam, redkeje v skupini.

Tolmači pa svoje delo opravljajo v javnih prostorih ter v stalnem stiku s strankami. Medtem ko je delo zaposlenih prevajalcev praviloma pogosteje vezano na delovni čas, je delo samostojnih prevajalcev odvisno od rokov oddaj.

Najpogostejši zdravstveni zapleti prevajalca

Tudi prevajalec se lahko sooči z nekaterimi težavami z zdravjem, ki so posledica njegovega dela. Največja nevarnost je zagotovo pretežno sedeče delo. To lahko pomeni okvaro hrbtenice. Kljub temu pa to lahko zelo učinkovito prepreči s primerno izbiro pisalnega stola ter mize. Obenem pa je pomembno tudi to, da si prevajalec med daljšim sedenjem vzame krajši odmor za učinkovito raztezanje.

Prevajalske storitve za različne vrste besedil

Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Gre za številne različne jezikovne kombinacije prevajanja, zato gre za zelo širok spekter storitev. Sicer se danes najpogosteje uporablja prevajanje v ali iz angleščine, veliko za njo pa ne zaostajajo tudi prevodi iz ali v nemščino, italijanščino ali španščino. Prevajalske storitve tako nudijo kakovostne prevode različnih vrst besedil.

 

Narava besedila se lahko med seboj bistveno razlikuje. Prevajalske storitve s področja medicine se popolnoma razlikujejo od prevodov s področja strojništva, kljub temu, da gre za isti jezik. Za tovrstne strokovne prevode je potrebno specifično poznavanje terminologije, ki je garancija za kakovostne prevode. Zato morajo imeti prevajalci dolgoletne izkušnje na različnih področjih prevajanja, ki jim omogočajo natančnost, zanesljivost in hitrost pri prevajalskih storitvah.

prevajanje

 

Cene prevodov so med seboj zelo raznolike

 

Prevajalske storitve se lahko med seboj zelo razlikujejo. Glede na to, da je ponudba tovrstnih storitev danes zelo pestra, je dobro poznati tiste kriterije, zaradi katerih prihaja do največjih razlik v ceni. V prvi vrsti je najbolj pomemben podatek, ali potrebujemo neformalen prevod ali pa gre morda za prevod, ki bo nekje objavljen. Običajno so prevodi strokovnih in specifičnih besedil dražji, saj od prevajalcev zahtevajo več natančnosti in dodatno poznavanje terminologije.

 

Cena prevajalskih storitev se razlikujejo tudi glede na obsežnost besedila. Logično je sklepati, da je potrebno za obsežnejša besedila odšteti več denarja, vendar pa na drugi strani lahko dobimo tudi količinski popust. Cena je višja tudi kadar za naš prevod potrebujemo dodatne storitve kot je lektoriranje, korektura ali oblikovanje.

Angleško slovenski prevajalnik na spletu

Še vedno je najbolj priljubljeno, da prevajamo iz angleškega jezika. Ta jezik namreč še vedno velja za svetovni jezik, ki ga govori ter piše tudi največ ljudi. Pri nas se ga pričnemo učiti že zelo zgodaj, nekateri celo v vrtcu. Kljub temu da poznamo veliko besed, pa tem v resnici nikoli ne pridemo do konca. Vedno se namreč pojavi kaka nova beseda ali besedna zveza, za katero morda slišimo prvič. V takem primeru imamo na razpolago več rešitev oziroma možnosti. Med najbolj hitrimi in tudi dovolj zanesljivimi pa je vsekakor angleško slovenski prevajalnik, do katerega lahko vstopamo kar preko spleta. Njegova uporaba ter pomoč pa je povsem brezplačna, zato se ga poslužuje veliko ljudi, med njimi tudi taki, ki so izjemno izobraženi.

prevajalnik namesto prevajalca

Proces prevajanja na tem prevajalniku je povsem enostaven

Recimo, da na primer beremo priljubljeno angleško knjigo in kar naenkrat se pred nami pojavi cel kup novih besed. Morda so med njimi tudi neologizmi, zato ni čudno, da zanje prvič slišimo. Če jih ne bomo primerno prevedli, potem je velika verjetnost, da bo šlo del vsebine mimo nas in morda se zgodi, da bomo izgubili rdečo nit. Pred nami pa je računalnik, ki je povezan z internetom. Iznenada se spomnimo na angleško slovenski prevajalnik, ki nam ga ponuja Google. Vanj vtipkamo nove besede in zelo hitro nam postane jasno, kaj tovrstne besede v določenem kontekstu tudi pomenijo. Prevod smo tako opravili na povsem enostaven ter obenem tudi hiter način, poleg tega pa nam za to storitev ni bilo potrebno plačati čisto nič.

Kakovosten prevod v nemščino

Nemški jezik je zahteven, pri prevodu besedila iz slovenščine v nemščino pa je potrebno upoštevati vse elemente ter pravila. Prevod besedila mora potekati natančno ter strokovno, le tako se boste izognili morebitnim nevšečnostim zaradi slabe kvalitete prevoda. Samo prevedeno besedilo mora biti razumljivo in dosledno izvirniku. Nemški prevodi so zelo pomembni v poslovnem svetu.

Veliki nemško-slovenski slovar

Pri prevodu besedila iz nemščine v slovenščino si lahko pomagate s slovarjem.  Ker se je nemška beseda skozi zgodovino spreminjala sta v večini slovarjev navedena, tako stari ter novi zapis besede. S spremembami besed skozi zgodovino se je spreminjal tudi pravopis. Tako boste izpopolnili svoj besedni zaklad z najnovejšimi besedami. Slovar je zelo pregleden saj omogoča iskanje besede po skupinah primerov.

Poslovni prevodi besedil

Kadar imate opravka z gospodarstvom ter komuniciranjem v nemškem jeziku potrebujete poslovni slovar ali prevod. Poslovna področja se med seboj zelo razlikujejo zato izberite tisti slovar ali prevod, kateri se nanaša na vaše področje. V poslovnem svetu ni dovolj samo kvaliteten prevod besedil. Besedilo je potrebno tudi lektorirati ter narediti ustrezne popravke. Tako boste zadostili jezikovnim, kulturnim ter drugim zahtevam vaših strank.

Strokovno prevajanje iz nemščine v slovenščino je zlasti pomembno, če se besedilo pojavi v tiskanem mediju, spletni strani ali diplomski nalogi. V kolikor boste potrebovali več prevodov ali se boste dogovorili za dolgoletno sodelovanje povprašajte po popustu. Pri objavi na spletnih straneh ter portalih, morate biti pozorni na pravilen  vnos prevedenega besedila. Po vsaki objavi morate besedilo prebrati ter odpraviti morebitne napake. Napisano besedilo naj preveri, tudi tretja oseba.

Delo prevajalca je zanimivo

Strokovni prevajalec pri svojem delu uporablja leksikone, strokovno literaturo, dvojezične slovarje z različnih področij prevajanja, itd. Prevodi morajo ohraniti pomen besedila iz izvirnika in s tem tudi čim večjo terminološko in pomensko enakovrednost besedil. Prevajalci se ukvarjajo tudi z prevajanjem na sodišču. Sodni tolmači so tako osebe, imenovane za nedoločen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Prevajalec se mora pred sprejemom naročila dogovoriti za pogoje dela. Določiti je potrebno kakovost prevoda, rok izdelave, ceno in rok plačila. V kolikor niste vešči v pogajanjih so vam na voljo priporočila društva prevajalcev, kjer se določi tudi cena avtorske ali obračunske strani prevoda. Poslovna uspešnost prevajalca je odvisna predvsem od kakovosti in pravočasnosti opravljenega dela ter od spretnosti pri pridobivanju naročil.

Za strokovna prevajanja se od prevajalca pričakuje široka splošna izobrazba in določena specializacija na področjih dela. Tukaj je največji pomanjkanje slovarjev in podobne literature za prevajanje iz slovenščine ali v slovenščino. Zaradi hitrega jezikovnega napredka in premalega števila strokovno specializiranih slovarjev se morajo prevajalci posluževati še dodatnih jezikovnih virov. Takrat govorimo že o raziskovalno-terminološkem delu.

V naših razmerah je strokovno prevajanje zelo težko intelektualno delo, veliko težje kot pri narodih z bolj razširjenim jezikom. Zato je delo prevajalca nemogoče primerjati z delom nemškega ali italijanskega prevajalca. Primerjava je možna le s prevajalci, ki prevajajo enako razširjene jezike kot je naš jezik – slovenščina.

Medtem ko strokovni prevajalec skrbi za ohranitev pomena besedila iz izvirnika in s tem doseči čim večjo terminološko in pomensko vrednost besedila, je cilj književnega prevajalca lepota, približevanje notranjemu čutenju pisatelja izvirnika.