Bled, turizem s tradicijo

Bled je slovenski turistični kraj z bogato tradicijo.

Naselje Bled si skoraj ne moremo predstavljati brez jezera. Blejsko jezero z otokom in cerkvijo spada med zimzelene slike ne le naselja, ampak tudi Slovenije. Jezero leži ob vznožju Pokljuke, je tektonsko ledeniškega izvora. Njegova največja globina je trideset metrov, dolgo je preko dva kilometra, široko pa skoraj kilometer štiristo metrov. Temperatura jezera niha skladno z letnimi časi, v zimah z nizkimi temperaturami zaledeni, povprečna letna temperatura znaša dvanajst stopinj, najvišja temperatura okrog petindvajset stopinj pa je kopalcem na voljo julija. Bled leži na nadmorski višini petsto metrov, gladina jezera je nekoliko nižja. Okolica sodi med razgibane, ledeniško preoblikovane pokrajine na prehodu iz Radovljiške kotline v vzhodno vznožje Julijskih Alp. V srednjem veku je Bled pomenil posest med Savo dolinko in Savo Bohinjko. Do današnjih dni so se stvari spremenile. Naselje združuje več vasi. Tako imamo v naselje Bled združene vasi Želeče, Zagorice, Rečica, Mlino in Grad. Nekdanje vasi so razporejene okrog jezera, ločujejo pa jih vzpetine. Najvišja med njimi je Osojnica, nekoliko nižja je Ravnica, obe dosegata nadmorsko višino preko sedemsto metrov. Skoraj šesto metrov nad morje se dviga Grad, nekoliko nižja je Kozarca. Hrib Straža pa dosega nadmorsko višino šesto šestinštirideset metrov nad morsko gladino. Uradno je status mesta Bled dobil v šestdesetih letih minulega stoletja, danes ga naseljuje preko pet tisoč prebivalcev, občina z istim imenom pa šteje več kot osem tisoč prebivalcev. Občina se razprostira na površini dvainsedemdeset kvadratnih kilometrov. Utrip življenju v mestu in okolici daje blaga in zdrava subalpska klima. Območje je zaščiteno pred mrzlimi zimskimi vetrovi z vršaci Julijcev in Karavank. Srednja mesečna temperatura se v juliju dvigne na več kot osemnajst stopinj Celzija, srednja januarska temperatura pa je več kot stopinjo pod ničlo.

Bled pozna večina ljudi po slikoviti podobi jezera z otokom in cerkvijo.

http://www.mojaobcina.si/trzic/

Kamnik, staro mesto

Kamnik je staro mesto , prva omemba sega v enajsto stoletje.

Ob koncu dvanajstega stoletja Kamnik pridobi naziv trg, v začetku trinajstega stoletja pa postane mesto na južne obrobju Kamniško Savinjskih Alp . Svoje dni je bilo prestolnica dežele Kranjske, vpliv širši in daljni okolici pa je mesto dajalo skupaj z Ljubljano. K nastanku je pripomogla strateška lega . Nastalo je na robu prehoda iz ozke doline Kamniške Bistrice v prostrano kotlino. Lokacija pomeni stičišče poti, ki vodijo iz Ljubljanske kotline preko prelaza Kozjak v Celjsko kotlino, preko prelaza Črnivec pa v Zgornje Savinjsko dolino ter poti, ki potekajo ob obrobju Karavank in Kamniških Alp z zahodne strani. Kamnik šteje okoli štirinajst tisoč prebivalcev, mesto se razteza na površini več kot devet kvadratnih kilometrov, leži pa na višini skoraj štiristo metrov nadmorske višine. Mesto se poleg strateške prometne lege razvilo tudi s pomočjo danosti za nastanek obrti. Kamnik ima bogato tradicijo številnih obrti, svoj čas je bila dobro razvita kovaška industrija, nožarska obrt ter valjalnica sukna. Razvoj je spremenila opustitev prometnice skozi Tuhinjsko dolino, nanj pa so vplivali tudi potres in požari. Ponoven razvoj in napredek Kamnik doživi v času Ilirskih provinc. Takrat se razvije fužinarstvo, usnjarstvo, krznarstvo, lončarstvo, stavbarstvo in kamnoseštvo, industrijska proizvodnja pa v drugi polovici devetnajstega stoletja. Takrat nastane smodnišnica, cementarna, tovarna kovinskih izdelkov, železniška povezava z Ljubljano pa je med drugim botrovala tudi nastanku klimatskega zdravilišča. Obdobje med vojnama je zaznamovalo nastanek treh tovarn za predelavo lesa, tovarna kovinskih izdelkov, usnjarna, tovarna gorčice in konzerv, tekstilna industrija, napredovale pa so tudi nekatere starejše dejavnosti. Kamnik ima izredne danosti za razvoj turizma. V mestu in bližnji okolici je cel niz možnosti za številne turistične oddihe, izlete ter druge turistične aktivnosti v vseh letnih časih.

Kamnik je mesto z bogato zgodovino in tradicijo številnih obrti, industrije ter drugih dejavnosti.

Ajdovščina, zelena prestolnica doline Vipavske

Ajdovščina je mesto, ki so ga ustvarile stare prometnice .

Slednje so zanimive priče zgodovine. Urejenost rimskih cest in rimskega cestnega omrežja je logična in zato enostavna. Če jo poznamo nam bo takoj jasno, zakaj je Ajdovščina nastala na območju sredi Vipavske doline. Vipavska dolina leži na zahodu Slovenije in predstavlja naravni prehod med osrednjo Slovenijo, Krasom in Goriško. Dolino predstavlja rodovitna ravnica z manjšimi grči, v smeri vzhod zahod, pa se nad njo pne Trnovski gozd , nekoliko bolj oddaljeno pa Nanos in Hrušica. Stare prometnice iz rimskih časov izkoriščale naravne danosti, v vipavski dolini je to predvsem območje ob reki z istim imenom. Napredovanje preko strmih ostenji in pobočji Nanosa in Trnovskega gozda ni bilo mogoče, njihova točka pa je položnejši del, ki se nahaja na območju, kjer leži mesto. Najvišja točka nad mestom Ajdovščina nekaj je več kot tisoč metrov visok Sinji vrh. Nekoliko oddaljen pa je skrajni rob Čavna, ki se pne več kot tisoč dvesto metrov nad morjem. Mesto leži na nadmorski višini sto metrov nad morjem. Središče mesta Ajdovščina je Lavričev trg, zahodno od njega je cerkev svetega Janeza Krstnika. Za mestnim središčem se nahaja šolski predel in športni center Police. Mesto Ajdovščina že od davnih časov deli Hubelj, preko njega se nahaja nekdaj samostojna vas Šturje. Njena znamenitost je cerkev svetega Jurija, ki jo krasijo slike Matevža Langusa in Toneta Kralja. Če potujemo po Hublju navzgor proti izviru bomo ob njem našli ostanke starih Fužin, zajetje območnega vodovoda ter začetek geološke potk. Sodobnejši industrijski obrati se nahajajo južno od nekdanje glavne prometnice skozi Vipavsko dolino. Ajdovščina se lahko pohvali s športnim letališčem, ki je locirano na izjemni točki.

Ta koristi naravne danosti predvsem pri jadralnih letalih, predstavljajo pa jih postavitev letališča v smislu smeri neba ter naravne pregrade, ki omogoča pridobivanje višine, začenši z vzletom na letališču Ajdovščina .

Več