Gornji Petrovci, bogata zgodovina

Gornji Petrovci zasedajo gričevnato pobočje . Novejši del naselja Gornji Petrovci pa se nahaja v dolini, ki jo zaznamuje Peskovski potok . Istoimenska občina leži v severovzhodnem delu Goričkega. To je gričevnata pokrajina ob tromeji z Madžarsko in Avstrijo. Občina obsega ozemlje veliko sedeminšestdeset kvadratnih kilometrov, razdeljeno je na tri krajevne skupnosti Gornji Petrovci, Križevci …

Ivančna Gorica, dolenjska občina

Ivančna Gorica je dolenjska občina in naselje. Središče občine Ivančna Gorica se nahaja ob sodobni prometnici, severno od središča pa je zgodovinsko pomemben Cistercijanski samostan Stična. Prometne povezave od tod vodijo tudi v smeri jug proti izviru reke Krke ter istoimenskega kraja ob njenem izviru. Občina Ivančna Gorica se nahaja v osrednji Sloveniji, razteza se …

Komenda, razpotegnjeno naselje

Komenda je razpotegnjeno naselje ter občina . Nahaja se ob lokalni cesti, ki se navezuje na pomembno prometnico. Pomembna prometnica je glavna cesta, ki povezuje Kranj z Mengšem. Komenda se lahko pohvali s izjemno arhitekturno dediščino, njen center je staro cerkveno središče . Na širšem območju lokacije današnje župnijske cerkve svetega Petra, se je skozi …

Borovnica, ograjuje ljubljansko barje

Borovnica omejuje ljubljansko barje na njegovem južnem delu. Naselje Borovnica se nahaja na vstopni točki v južni del Barja. Ta točka predstavlja najbolj južni del barja. Območje občine Borovnica pa sega preko te točke in sega v njegovo notranjost do struge, ki jo ustvarja reka Ljubljanica . Južno od naselja se nahaja dolina potoka Borovniščica, …

Dolenjske Toplice, bogata zgodovina

Dolenjske Toplice imajo bogato zgodovino, ta sega v čas, ko je na območju obstajala prazgodovinska naselbina . Območje Dolenjske Toplice davni prebivalci niso izbrali naključno, ampak je šlo za strateško izbiro. Gre za obdobje zgodovine, ko si je moral človek poiskati lokacijo bivanja z vsemi odlikami življenju takratnega časa prijaznega okolja. Območje Dolenjske Toplice so …