Delnice, lastništvo podjetja

Delnice predstavljajo lastništvo podjetja v obsegu skladno z deležem.

Delniška družba ima svoje premoženje razdeljeno na delnice. Poznamo več različnih vrst delnic. Najbolj pogoste so navadne, poznamo pa tudi prednostne delnice. Navadne lastnikom zagotavljajo pravico do dobička, udeležbe pri upravljanju družbe in ustreznega premoženja ob morebitni likvidaciji ali stečaju družbe. Prednostne delnice prinašajo lastniku delnic nekatere dodatne pravice. Lastnik ima prednost pri izplačilu ob likvidaciji družbe, prednost pri izplačilu vnaprej določenih odstotkov od nominalne vrednosti delnic oziroma dobička ter razne druge pravice. Slednje so določene s statusom delniške družbe. Prednostne delnice se lahko izdajajo tudi brez glasovalne pravice, skladno z določenimi potrjenimi odločitvami na skupščini lastnikov prednostnih delnic. Nadalje so delnice lahko imenske ali prinosniške. Z delnicami se trguje na borzi. Za trgovanje mora vlagatelj pridobiti posrednika, preko katerega trguje z vrednostnimi papirji. Posrednika lahko pridobi preko raznih ponudnikov. Trgovanje poteka po točno določenih pravilih, kako je potekalo trgovane prikazujejo poročila in tečajnica. Na tečajnici so zapisani vsi pomembni podatki trgovanja določenega tržnega dne. Ti podatki so oznaka delnice, cena ob zaključku trgovanja, promet ter druge pomembne informacije. Kako uspešno je bilo trgovanje na določen trgovalni dan nam prikaže primerjava s trgovanjem v preteklosti. Možne so številne spremembe in razlike, ki sporočajo lastnosti tako delnic oziroma podjetja, kot tudi borze in gospodarstva v domačem okolju, lahko pa tudi širše v regiji ali globalno. Investitor se lahko pri trgovanju odloči za različne strategije. Te se ujemajo predvsem z njegovimi cilji. Predvsem so cilji naravnani na kratkoročno ali dolgoročno lastništvo. Kratkoročno lastništvo največkrat pomeni, da je cilj naložbeniku doseči ustrezen dobiček preko razlike med ceno ob nakupu in prodaji. Dolgoročno lastništvo je predvsem dolgoročna investicija. Ta lahko nadomešča druge oblike dolgoročnih investicij. Dolgoročna investicija v obliki delnic ima v primerjavi z drugimi nekatere prednosti.

Delnice so lahko dobra investicija za prihodnost vlagatelja.

Delnice, odgovorna naložba

Delnice so odgovorna naložba .

Odgovorna naložba so delnice, ker so tvegana odločitev . Tveganje, ki ga prinašajo delnice, je odvisno od številnih dejavnikov. Dejavniki, ki vplivajo na tveganost delnice so predvsem trg, okolje, poslovanje ter številni drugi. Tveganje delnice na drugi stran spremeni tudi v donosno odločitev. načeloma so delnice toliko bolj donosne, kolikor večje je tveganje. Pri trgovanju z delnicami je potrebno predvideti, da tveganje, likvidnost ter druge podobne lastnosti. Te lastnosti naložbe so drugačne kot pri drugih naložbah. Zato je potrebno te lastnosti kalkulirati v odločitev. V primeru, da so za nas tveganje, likvidnost in druge podobne lastnosti, breme, je možno sprejeti dodatne odločitve, ki to breme olajšajo. Tako lahko svojo investicijo razdelimo. Kar pomeni, da poleg delnic izberemo še drugo naložbo, ki nam prinaša manjše tveganje, večjo likvidnost in vse druge pričakovane lastnosti. Delež med delnicami in drugimi naložbami prilagodimo potrebam ter pričakovanjem. V primeru, da imamo v prihodnosti predvideno večjo potrebo po sredstvih oblikujejo temu primeren delež delnic oziroma druge naložbe. Ta nam bo preko večje likvidnosti in manjšega tveganja omogočala uresničitev potrebe po večjih sredstvih. V primeru, da je ta potreba po sredstvih manjša ali pa je odmaknjena časovno dlje v prihodnost, lahko delež povečamo v prid delnic. Saj v tem primeru lahko dlje časa čakamo na ugoden trenutek, ko postanejo delnice potrebam primerno likvidne, tveganje pa izpolni pričakovanja. Odgovornost naložbe se kaže tudi v drugih lastnostih delnic. Predvsem so delnice zelo različno razumljene kot naložba za daljši rok lastništva ali kot naložba za krajši rok lastništva. Pri daljšem roku lastništva je delnica dolgoročna naložba. Kar pomeni, da bo uresničitev zahtev lastnika prišla do izraza v oddaljeni prihodnosti. Predvsem v tem primeru lahko veliko lažje prenesemo trenutno manjšo likvidnost in večje negativne posledice tveganja.

Delnice so odločitev, ki prinaša številne pozitivne lastnosti, kot tudi tveganje.

Skladi, svoboda odločitve

Skladi so svoboda odločitve naložbenika med vsemi ponujenimi ponudbami.
Svoboda odločitve so skladi, ker se naložbenik prosto odloča ter tudi prosto spreminja svojo odločitev v prihodnosti. Zato skladi pomenijo dobro odločitev. Prav zaradi tega so skladi tudi velikokrat izbrani pri spremembah naložbenikov.

Iz preteklosti so jim znane predvsem naložbe, ki jim niso prinašale svobode odločanja. Zato so jim skladi zaradi možni sprememb v času trajanja naložbe. Zato so skladi zelo dinamična naložba . Dinamičnost naložbe je lahko poleg tega tudi različna. Vsak ponudnik ima ponudbo oblikovano skladno z tradicijo ter dodanimi aktualnostmi ponudbe. Tradicija je prisotna pri ponudbah, ki so dlje časa nespremenjene. Nekaterim to ustreza, saj ne želijo velikih sprememb. Predvsem, ker želijo v vsakem trenutku vedeti, kaj se dogaja z njihovo naložbo. Aktualnost ponudbe največkrat prinašajo novosti. Te novosti so oblikovane preko različnih pobud in motivacij. Pobude so velikokrat prisotne na trgu. Te motivirajo ponudnika, da jih vključi v svojo ponudbo. Večja priljubljenost je potrdilo za dobro izbiro. Vsak pa si pri aktualnosti želi tudi ekskluzivno. Ekskluzivna pomeni, da bodo lastnost dostopne ožjemu krogu. Nekaj teh lastnosti je namenjeno ožjemu krogu, drugi del lastnosti pa so dostopne vsem. Če se seveda zavedajo priložnosti, ter jo v primernem času tudi izkoristijo sebi v prid. tradicija in aktualnost prinašajo dobro zmes, ki koristi učinkov. Sama tradicija prestavlja osnovo, aktualnost pa ji daje potrebno dinamiko za doseganje cilja. Zato je med ponudbo dobro iskati takšne možnosti. Dinamika doseganja cilja je seveda različna. Nekateri imajo radi bolj aktivno, drugim je bolj ustrezno nasprotje aktivnosti.

Vsekakor pa je v mnogih primerih najboljša odločitev z ali več različnimi lastnosti ali več primerljivo enakimi lastnosti. Uravnoteženost je v obeh primerih dosežena, vendar na različen način. Pomembno pri vsaki naložbi pa je imeti tudi nadzor. Z njim lahko vsak trenutek spremljamo dinamiko dogajanja. Skladi lahko uresničijo naložbene cilje.

http://varcevalnica.alta.si/zakaj-varcevanje-v-skladih