Finančno svetovanje je pomoč podjetnikom ali fizičnim osebam

Finančno svetovanje lahko nudi pomoč podjetnikom ter fizičnim osebam, ki jim področje financ povzroča težave. V osnovi je finančno svetovanje množica nasvetov, ki jih pravnim ali fizičnim osebam potrebuje pri obvladovanju prihodkov in odhodkov nudi finančni svetovalec. Razlika med finančnim svetovanjem fizičnim ali pravnim osebam je velika, osnovna načela pri tem ostajajo praktično enaka.

Finančno svetovanje s finančnim strokovnjakom
Pri finančnem svetovanju profesionalna etika zavezuje svetovalca k molčečnosti

Prihodki in odhodki sta osnovi prvini finančnega področja

Osebni prihodki ali prihodki poslovanja ter na drugi strani odhodki sta osnovi, na katerih temelji osebno ali podjetniško finančno svetovanje. Največ učinkov lahko finančno svetovanje če poveča prihodke ter zmanjša odhodke. Možnosti za povečanje prihodkov je veliko, prav tako možnosti za zmanjševanje odhodkov ne primanjkuje. V primeru osebnih financ oziroma financ fizičnih oseb je veliko možnosti že pri izboljševanju osnovnih navad in ravnanj. Osebi ne bodo nič pomagali še tako veliki prihodki, če jih nerazumno veliko ali v velikem obsegu troši.

Zelo osnovna možnost za povečanje prihrankov lahko nudijo razne ponudbe finančnih ustanov, kot so varčevanje, delnice, vzajemni skladi, zavarovanje in podobno. V naštetih primerih finančno svetovanje predlaga poljubno izbrani del dohodkov nameniti v bolj ali manj tvegane naložbe. V obeh primerih se oseba prihranke ne bo namenila potrošnji, ampak investiciji. Pri tveganih naložbah ima dodatno možnost višjih dobičkov, ob upoštevanju tveganja.

Manj tvegane naložbe imajo nižje dobičke, vendar je dobiček zagotovljen. V nekaterih primerih do določene višine za varnost naložbe oziroma prihrankov garantira država. Bolj ali manj tvegane naložbe finančno svetovanje lahko predlaga tudi pravnim osebam ali podjetnikom. Z njimi imajo pridobljene različne koristi, odvisno predvsem od vrste naložbe. Podjetnik se poleg višjega ali nižjega dobička naložbe odloča tudi med različno likvidnostjo, tveganjem ter drugimi lastnostmi naložbe. Prednost takšne naložbe na splošno je v tem, da nudi vir dohodkov ali sredstev v primeru nastalih negativnih posledic poslovanja. Za finančno svetovanje velja, da je osebna pomoč ali pomoč podjetnikom na področju financ.

 

Vzajemni skladi, dobra finančna praksa

Vzajemni skladi izkoriščajo potencial kapitala .

Ravnanje s financami je zelo različno, med investicijami so vzajemni skladi, delnice, obveznice in druge možnosti različno izkoriščene. Te razlike se najbolj kažejo med posameznimi regijami, ki poznajo bistveno drugačne pristope in ravnanje s financami. Bogate države niso zgolj tiste, ki imajo veliko bogastvo, ampak so to tudi območja, kjer ljudje znajo ravnati z financami. Dovolj je pogledati razliko, katero ustvarijo vzajemni skladi v primerjavi z drugimi naložbami. Ravnati s financami je veščina, ki se jo učimo od malih nog. Z odraščanjem se v otroštvu osvojene navade zgolj potencirajo. Tako lahko pri nekaterih opazimo, da imajo denarja vedno dovolj, drugim pa denarja vedno primanjkuje. Prav tako se razlike kažejo v investiranju. Kdor ima denarja vedno dovolj lahko investirajo v možnosti kot so vzajemni skladi, delnice in druge možnosti. Kdor ima premalo pa te možnosti nima. Razlike v ravnanju s financami se kažejo tudi v dostopu do financ. Finančno razvite države omogočajo na eni strani oblikovanje prihrankov, na drugi strani pa imajo ljudje vedno dostop do denarja. Kar pomeni, da na eni strani varčujejo v bankah ali plemenitijo svoja sredstva tako, tako, da so izbrani vzajemni skladi, delnice ali druge opcije v veliki meri svojih dohodkov. To omogoča, da se ustvarijo večji prihranki. Za večje naložbe pa niso v skrbeh, saj si zanje lahko denar izposodijo oziroma pridobijo na razne druge načine zadolževanja. Vsa dinamika dogajanja na finančnem področju pa pripomore k večanju možnosti po načelu snežna kepa. Kar pomeni, da vsak nov korak pomeni zgolj večanje. To načelo lahko posnemamo tudi sami, ne glede na območje stalnega bivanja. Načelo snežne kepe predstavljajo tudi vzajemni skladi. Odločiti se je potrebo zgolj za cilj in temu primerno določiti mesečno vsoto namenjeno tej izbrani investiciji.

Postopoma bodo vzajemni skladi privedli do proračuna, ki omogoča kakovostno finančno odločanje.

http://varcevalnica.alta.si/

Delnice, zrela odločitev

Delnice so dobra naložbena možnost .

V primerjavi z drugimi možnimi dobrimi naložbami predstavljajo delnice možen velik dobiček skladno s sprejetim tveganjem. Že samo tveganje naredi med investitorji selekcijo. Nekateri pa se zavedajo možnosti večjega dobička zgolj z nasprotnim ravnanjem. Gre za načeloma enostaven, vendar v praksi težje izvedljiv posel. Najbolj ugodne za nakup so delnice takrat, ko vsi prodajajo. Na trgu velja prepričanje, da bo cena nižja, zato želijo vsi prodati, ter se s tem rešiti večje izgube. Kar pa je na drugi strani priložnost za vse, ki radi tvegajo in so pripravljeni tvegati. Zavedajo se, da je v takem primeru nakup delnice ugoden, na drugi strani pa vrednost nikoli ne gre zgolj navzdol. Primerov množične prodaje je veliko, na njih lahko ugotovimo in predvidimo, kaj takšna odločitev pomeni. Veliko je pri taki odločitvi odvisno od tega, kaj namerava investitor početi z vrednostnim papirjem v prihodnosti. V primeru, da računa z dolgoročnim lastništvom ter je zanj pomemben delež delniške družbe skupaj s pripadajočimi pravicami, je takšen nakup delnice več kot odlična priložnost. Tudi če je na trgu množična prodaja, sam na drugi strani vidi samo lažji dostop do ciljnega lastniškega deleža. Pripravljen je tudi na možno vztrajanje v nižji vrednosti ali celo padanju vrednosti. Kratkoročen nakup delnice je bolj odvisen od nihanja vrednosti. V tem primeru gre za iskanje ustreznega dobička. Ta je lahko majhen, vendar zadosten. Zdi se na prvi pogled nelogičen, vendar postane logičen, če pogledamo kakšne dobičke nudijo razne druge investicije, posebno na kratek rok. Takoj postane jasno, da je lahko tudi kratkoročno lastništvo smiselno, saj v nekaj dneh pridobi dobiček, ki bi ga sicer druge naložbe ustvarjale bistveno več časa. Vse dobre odločitve temeljijo na mešanici informacij, analiz ter sposobnosti ocenjevanja gibanja tečajev v prihodnosti.

Delnice lahko prinesejo dober rezultat naložbe, preko številnih strokovnih aktivnosti.

https://www.alta.si/

Skladi, razčistimo dileme

Skladi so dobre investicije

Investicije postajajo vse bolj pomembne, skladi predstavljajo možnost dobre naložbe. Pomen investicij narašča zaradi sprememb v deležu prispevka posameznika za razne dobrine oziroma pridobivanje dodane vrednosti. Znanje, sposobnosti in podobno se vedno bolj ceni, zanje je potrebno odšteti ustrezno več. Zato moramo bodisi več zaslužiti, več prihraniti ali bolje investirati. Več zaslužiti pomeni povečanje količine ali kakovosti opravljenega. Količine so največkrat omejene, saj obstajajo razne omejitve, tako zakonske kot tudi človeške. Veliko bolje je povečati kakovost. To dosežemo z dodatnim izobraževanjem, usposabljanjem ali raznimi drugimi načini, ki prispevajo k osebno večjemu prispevku k dodani vrednosti opravljenega. Prihraniti je velikokrat težje, ni pa nemogoče. V osnovi lahko več prihranimo pri večjem proračunu, vendar praksa kaže na šibkost človeškega karakterja. To pomeni, da z večjim proračunom največkrat rastejo tudi želje človeka, ki je ustvaril proračun ali je upravičen do njega. Imeti več zato velikokrat pomeni modrost upravljanja sredstev, vse pa se začne že v otroštvu s prvimi darovi staršev oziroma odraslih oseb. Na trgu skladi veljajo kot dober kompromis med tveganjem in varnostjo. Izberejo jih naložbeniki, ki se zavedajo, da nekatere priljubljene in varne oblike naložb ne prinašajo času primerne donose. Na drugi strani pa jim skladi prinašajo varnost, ki pri višjih donosih alternativnih naložb ni tako samoumevna, saj je povezana s tveganjem. V javnosti je velikokrat prisotna predstava, da premožni imajo več, manj ljudi pa se ob tem zavedajo njihove sposobnosti privarčevati več. To mnogim omogočajo skladi. Investicije omogočajo povečanje sredstev z izkoriščanjem raznih možnosti na finančnih trgih. Možnosti na finančnih trgih so vedno pestre in bogate. Bolj kot gledamo širše in se oziramo po trgih regije ali globala, bolj velike možnosti nam nudijo skladi te druge naložbe. Prednost družb za upravljanje je v zmanjševanju možnosti slabih odločitev preko strokovnega znanja in bogatih izkušenj.

Skladi omogočajo imeti več.

http://varcevalnica.alta.si/

Nakup podjetja, dober posel

Nakup podjetja je odgovoren posel .

Odločitev za nakup podjetja ima različne razloge, tako lahko potencialni kupec išče nova znanja, zanima ga novo donosno tržišče , zanima ga dober posel, obstajajo pa še številni drugi razlogi. Nova znanja so danes zelo iskana, saj z njimi podjetje oziroma njegov lastnik lahko pridobiš številne konkurenčne prednosti. Problem njegovega pridobivanja pa je dolgotrajni proces, ki je povezan s stroški. To lahko nakup podjetja najkrajša oz. učinkoviteje izkoristi stroške povezane z v tem primeru nakupom. Tako skrajšanje časa, kot tudi možni takojšnji učinki so zelo dober motivator za kupce. Kako dolg je razvojni proces vidimo po nekaterih izdelkih ali storitvah oziroma njihovih generacijah. Celoten čas med dvema generacijama izdelkov ali storitev je razvojni oddelek deloval s polno paro. Poleg tega pa se je potrebno zavedati, da razvojni oddelek uspešnega podjetja nikoli ne miruje. V času, ko je predstavljen nov izdelek ali storitev, razvojni oddelek snuje novo generacijo. Celoten proces lahko kot rečeno skrajša nakup podjetja. V obeh primerih so prisotni stroški, razlika pa je v tem, da so učinki v enem primeru takojšnji, v drugem pa možni v bolj oddaljeni prihodnosti. Podobno je z pridobivanjem novega tržišča. Kako uspešni smo v krogu svojih konkurentov na določenih tržiščih ni težko ugotoviti, želja biti bolj uspešni pa je pri podjetnikih vedno prisotna. Ena od možnosti je tudi nakup podjetja, ki je na ciljnem tržišču uspešno. S tem podobno kot pri razvoju prihranimo čas, ki je potreben za uveljavljanj na tržišču ter doseganju ciljnega tržnega deleža. Zavedati pa se je poleg tega potrebno pomena blagovne znamke. Na ciljnem tržišču je lahko določena blagovna znamka tako uveljavljena, da kupci druge praktično ne poznajo. V tem primeru je nakup podjetja praktično edina možnost hitre pridobitve tržišča, če je seveda vanj vključena tudi pridobitev blagovne znamke.

Nakup podjetja je lahko dober posel.