Izdelava spletne trgovine – kakšna je cena?

Prodaja preko spletnih strani se vsako leto povečuje, zanimivo pa je, da znajo spletno prodajo veliko bolje izkoriščati manjša podjetja, pri katerih gre bolj kot ne za lokalno prodajo, torej omejeno zgolj na področje naše države, ki si fizične prodaje pogosto niti ne morejo privoščiti. Pri velikih, globalnih trgovcih, pogosto opažamo, da spletne trgovine nimajo, ali pa, da nas ob kliku nanjo preusmeri na internetno prodajo nekje v tujini, kjer se zainteresirani kupec sooči s tujim jezikom ali izjemno slabo slovenščino, slabo ponudbo, drago dostavo iz tujine in podobnimi dejstvi, zaradi katerih nazadnje raje naroči izdelke drugod. Izdelava spletne trgovine (http://www.ms3.si/izdelava-spletne-trgovine/) je za majhne trgovce torej velika prednost – če je le cena prava. Preberi več o Izdelava spletne trgovine – kakšna je cena?

Prodam spletno trgovino

Ste že kdaj na spletu zasledili oglas, v katerem je pisalo: Prodam spletno trgovino! Takšni oglasi pri nas, v Sloveniji, sicer niso tako zelo pogosti kot v tujini, a se včasih tudi pojavijo. Ko človek prebere tak oglas, ga včasih kar zamika, da bi se lotil spletnega posla, a se mu ob tem porajajo tudi različna vprašanja, predvsem pa to, ali se pri začetku takšnega posla bolj splača postaviti spletno trgovino popolnoma na novo ali pa kupiti že postavljeno ali celo že delujočo trgovino.

Nakup že obstoječe spletne trgovine

Prednosti nakupa takšne trgovine so lahko:

– da se vam ni treba ukvarjati z izdelavo spletne strani in njenim načrtovanjem

– da je spletna trgovina že znana strankam

– da poleg pogosto dobite tudi kontakt dobaviteljev

– da lahko odkupite spletno trgovino z obstoječo zalogo, zato imate vse pripravljeno za gumb štart

– da lahko takoj začnete s poslovanjem

Po drugi strani pa takšen nakup skriva tudi nekatere pasti, na katere je vredno biti pozoren:

spletne trgovine se velikokrat prodajajo, ker niso bile uspešne

– zaloga, ki jo dobite pri nakupu, v naravi predstavlja tiste izdelke, ki niso šli v prodajo,

– spletna trgovina je bila izdelana le z namenom prodaje, zato v resnici še ni zares zaživela na trgu,

– podatki o poslovanju so lahko prirejeni

– osebni podatki strank, ki vam jih obljubljajo ob nakupu, se po zakonu ne smejo prodajati skupaj s spletno trgovino

– stranke imajo lahko s to trgovino tudi slabe izkušnje

– trgovina je svoje poslovanje osnovala na agresivnem marketingu in si tako naredila precej slabe reklame

– že izdelano spletno stran je težje spreminjati in dopolnjevati po svoje kot, če se njene izdelave lotite popolnoma na novo

Izdelava nove spletne trgovine

Pri novi spletni trgovini pa velja ravno obratno: vsem slabostim, ki smo jih našteli pri nakupu že obstoječih trgovin, se z izdelavo nove trgovine preprosto izognete, seveda pa boste morali svoj posel začeti popolnoma na novo – postaviti spletno stran, poskrbeti za dobavitelje, reklamiranje in vse ostalo.

Katera možnost je boljša?

Odločitev o tem, ali se raje odločiti za nakup že obstoječe internetne trgovine ali pa poskrbeti za izdelavo nove spletne trgovine, ni lahka, sploh če najdete mamljivo ponudbo, v kateri piše: Prodam spletno trgovino, ki prinaša veliko dobička in s katero ni veliko dela. A prav takšne ponudbe so lahko nateg oziroma prirejajo resnične podatke o poslovanju in jih prikazujejo v lepši luči.

Zato se je včasih bolje odločiti za to, da postavite čisto svojo internetno trgovino, ki jo pred vami še ni uporabljal nihče drug, v primeru, da najdete dobro priložnost za nakup takšne trgovine, pa jo seveda zgrabite z odprtimi rokami!

Digitalno oglaševanje sezonske narave

Digitalno oglaševanje je lahko naravnano na sezonske podjetniške aktivnosti .

Podjetniške aktivnosti so lahko odvisne od sezone, na podlagi te značilnosti se oblikuje digitalno oglaševanje. Sezone so lahko različno dolge, v nobenem primeru pa ne trajajo celo leto. Ampak manj, koliko odvisno od primera do primera in njegovih značilnosti. Poznamo letno in zimsko sezono, obdobje leta je lahko razdejano na četrtine ter številne druge možne enote in načine. Leta in zimska sezona je značilna za nekatere panoge, ki tržijo številne in različne storitve na prostem. Odvisni so od vremena ter drugih značilnosti. Tipičen primer so smučišča in kopališča. Smučišča nima smisla oglaševati poleti, še tako dobro digitalno oglaševanje ne bo uspešno. Čisto drugače pa je v zimskem času, digitalno oglaševanje je takrat izredno pomembno. Poleg oglaševanja pa morajo pomisliti na številne druge možne aktivnosti. Oglaševanje lahko navduši obiskovalce spleta do te mere, da so pripravljeni odločiti se za določeno ponudbo. V tem primeru mora spletna ponudb nudi tako nakup, kot tudi vse potrebne in koristne informacije ob nakupu. Podobno je od vremena in zunanjih pogojev odvisna ponudba nekaterih trgovcev. Tudi v tem primeru je digitalno oglaševanje sezonsko naravnano. V določenem delu leta je sezonsko naravnana ponudba uspešna, pred in po sezoni pa bistveno manj. Informacijo do kdaj natančno je gospodarno tržiti po polni ceni ter kdaj je dobro ceno prilagoditi povpraševanju lahko nudi digitalni marketing . Ker deluje na podlagi računalniške opreme je mogoče na razne načine hitro izmeriti prodajo ter ob njenem upadu pod določeno mejo hitro sprejeti odločitev za ukrepanje. Prednost digitalne tehnologije je v tem, da je danes možnih veliko opravil na enem mestu ali v praktično istem času na več mestih. V nekaterih primerih je lahko izvedeno tudi digitalno oglaševanje neposredno, kar pomeni možne takojšnje učinke.

Digitalno oglaševanje sezonske narave je izredno občutljiva in odgovorna podjetniška aktivnost

Optimizacija za iskalnike, kakovosten obisk

Optimizacija za iskalnike spremeni spletne strani v obiskane.

Namen vsake spletne stran je izkoriščanje pozornosti spletnih obiskovalcev ter vseh prednosti medija samega. Optimizacija za iskalnike dodatno poskrbi, da je pozornost večja, možnih je več obiskovalcev, s tem pa je izboljšan tudi izkoristek prednosti medija. Obisk spleta in število uporabnikov spleta se iz leta v leto povečuje. Od skromnih začetkov pred več kot dvema desetletjema smo danes prišči na uporabo v vsakem trenutku in povsod. Pred dvema desetletjema je bila uporaba spleta večinoma domena redkih uporabnikov na stacionarnih napravah. Dostop je bil zaradi skromne tehnične podpore onemogočen, uporabniki se velikokrat z nasmehom spomnijo na vse razne poceni in učinkovite trike. Danes je uporaba enostavna, dostop se zgodi v trenutku, izbira in prehod iz vsebine na vsebino je hiter, optimizacija za iskalnike pa pripomore k pridobitvi ustrezne informacije, izdelka ali storitve. Zato je obisk spleta bolj kakovosten in v veliko primerih tudi spontan in nenačrtovan. Ker je splet prepreden z raznimi informacijami in ponudbami, si z njimi ob preprosti dostopnosti tudi velikokrat postrežemo oziroma jih koristno uporabljamo. Koristna uporaba spleta je mogoča tudi zaradi dejavnosti, ki jo opravlja optimizacija za iskalnike. V praksi je dostop do želenih vsebin ali ciljev iskanja neposreden ali posreden. Posreden dostop do vsebin oziroma ciljev poteka preko iskalnikov, neposreden pa mimo njih. Največkrat direktno do želene vsebine oziroma cilja iskanj. V pomoč pri direktnem dostopu koristimo tudi razne oblike pomoči. Iskalnike se uporablja preko vnosa ključnih besed, na njih pa temelji optimizacija za iskalnike. Ključne besede so načeloma individualne, vendar se v praksi pogosto uporabljajo enake ali zelo podobne pri različnih uporabnikih za isti iskalni pojem. S tem ima optimizacija za iskalnike možnost, da uporabnikom poenostavi, približa ter na splošno olajša uporabo spleta.

Optimizacija za iskalnike je v veliko pomoč tako spletnim uporabnikom, kot vsem spletnim podjetnikom.

https://www.red-orbit.si/storitve/optimizacija-spletnih-strani

Optimizacija za iskalnike, izzivi prihodnosti

Optimizacija za iskalnike je izziv prihodnosti .

Število uporabnikov spleta se nenehno veča, pomembne spremembe se dogajajo tudi na področju uporabe spleta oziroma naprav, ki uporabo omogočajo. Optimizacija za iskalnike v tem vidi izziv prihodnosti. Uporaba spleta je bila pred dvema desetletjema večinoma statična. Imeli smo računalnik na točno določenem mestu v svojem domu, preko njega smo dostopali do želenih vsebin. Bolj rečeno do tistega, kar je takrat splet ponujal. Spletna ponudba pa je bila takrat roko na srce skromna. Postopoma so se začeli na trgu pojavljati prenosni računalniki oziroma so začeli postajati vedno bolj dostopni. S tem smo pridobili možnost dinamične uporabe. Optimizacija za iskalnike se je sprememb zavedala. Največ napredka pa so pri dinamični uporabi prinesle majhne mobilne naprave s sposobnostjo dostopanja na splet. Danes imamo tako v svojem žepu napravo, ki omogoča v osnovi sposobnosti stacionarnega računalnika pred dvema desetletjema. Dejansko pa optimizacija za iskalnike omogoča, da je uporabnost dejansko bistveno večja. Dostopnost do spleta na vsakem koraku so s pridom izkoristili tudi ponudniki blaga in storitev na spletu. Danes imamo zato pogosto za vsako vprašanje v trenutku na voljo tudi odgovor nanj. Tega nam v veliki meri omogoča optimizacija za iskalnike. Izkušnje primerljivih aktivnosti iz pred desetletja ali danes so neprimerno drugačne. Iskanje določenega naslova za pridobitev blaga ali storitev je danes neprimerno lažje. Poleg tega pa so na voljo tudi izkušnje z blagom ali storitvami. Kar v preteklosti ni bilo mogoče. Iskanje naslova je bilo zamudno, izkušnje pa so bile večinoma zastarele. Optimizacija za iskalnike bo v prihodnosti danes znane lastnosti in kakovost uporabe spleta zgolj izboljševala. Pričakovati je, da bodo razlike sicer manjše, kot ob prehodu s klasičnega na digitalno. Vseeno pa bomo občutili razliko med starejšimi digitalnimi tehnologijami in njihovimi nasledniki v prihodnosti.
Optimizacija za iskalnike ima za prihodnost številne zanimive naloge izboljševanja spleta.