Načrtovanje kariere, dinamično ali statično

Načrtovanje kariere je lahko statična ali dinamična aktivnost .

Statično je načrtovanje kariere takrat, ko nismo pripravljeni na spremembe, dinamično pa takrat, ko smo sposobni prilagoditi se . Za dinamično načrtovanje velikokrat potrebujemo zgolj izhodišče in cilj, med njima poteka nevidna linearna povezava. V prihodnosti želimo doseči nek karierni cilj, od izhodišča naprej smo mu korak za korakom bližje. Statično načrtovanje kariere je obratno pripravljeno na spremembe. Prav tako obstaja karierni cilj, pot je pa neznana, zato se tudi ne obremenjujemo s pravilno usmeritvijo. Kakšno načrtovanje kariere si bomo izbrali je odvisno od naše odločitve, veliko vlogo pri tem igra značaj osebe. Statično načrtovanje je boljša izbira za vse, ki imajo radi urejenost in premočrtnost. Verjetno največja pomanjkljivost pa je pogosto nerealno ocenjevanje ob izpolnitvi cilja. Takrat bi velikokrat želel še več, zdi se da je doseženega premalo in podobno. Zavedati se je potrebno, da je dosežene cilje ali vsaj njihov približek, načrtovanje kariere razumelo kot željo. Natanko takšno, kar pomeni, da smo dosegli cilj ter se moramo veseliti dosežka. Pri dinamičnem pristopu je več prednost za vse, ki se radi predajajo trenutku ter ne želijo nove priložnosti zamuditi zaradi ujetosti v stare okvirje. V takih primerih načrtovanje kariere pomeni tudi spremembe, večje ali manjše odvisno od situacije. Skozi čas se veliko stvari spremeni, na spremembe nimamo vpliva, nemogoče jih je tudi napovedati. Zato je pri takem pristopu pomembno predvsem misliti na aktualni trenutek. Prednost pa je v bistveno večji svobodi odločanja. Kaj bomo izbrali je naša odločitev, v primeru dilem velja pogledati v svojo okolico ali pa tudi širše. Primerov, ki so nam predstavijo možne alternative ali zglede, bomo zagotovo našli veliko. Potrebno je zgolj znati prepoznati priložnost, predvsem v stvareh, ki se zdijo na prvi pogled nezanimive.

Načrtovanje kariere je aktivnost od katere je odvisna profesionalna kot osebna prihodnost.

https://www.mojazaposlitev.si/kariera/moje-delo-moja-kariera/

Delovna mesta, iskana dobrina

Delovna mesta so danes iskana dobrina .

Brezposelnost je stanje na trgu dela, kjer je več iskalcev zaposlitve, kot je prostih delovnih mest. To stanje je moč izmeriti. Temu primerno so delovna mesta bolj ali manj iskana glede na preteklost. Iskalci zaposlitve se lahko poleg tega opredelijo po panogah. Za razliko od splošnega povpraševanja, je razdeljeno po panogah. Načeloma veljajo za napredne države tiste, kjer ima večje število prebivalcev zaposlitev. Iskanje zaposlitve je od nekdaj veljalo kot izziv. V tem pogledu delovna mesta prinašajo številne možnosti, ki jih velja izkoristiti sebi v prid. Glede na ponujeno se lahko odločimo na več načinov. Tako lahko izberemo po utečenih načinih. Veliko več možnosti pa imamo če najdemo na čisto svoj način. Prednosti je v tem primeru več kot dovolj, saj na trgu lahko izkoristimo danosti. Ustaljen način v pogojih velike konkurence pomeni, da pademo v sivo povprečje. Z drugo besedo : malo je možnosti, da bomo izstopali. V primeru, da izberemo delovna mesta na čisto svoj način, izstopamo takoj. Daleč najboljše pa je, da svoje sposobnosti ponujamo na izviren in atraktiven način. Poleg večje možnosti izstopanja, je prednost tudi v veliko boljšem izkoristku časa. Tako si za izbrana delovna mesta odmerimo točno določen čas, ki ga obsega termin za predstavitev ter morebitne priprave. Kar je posebej pomembno pri tem načinu, je veliko bolj samostojno odločanju o vseh aktivnostih. V primeru, da delovna mesta iščemo po utečenemu načinu teh možnosti praktično ni. Tako lahko z osebnim pristopom opravimo bistveno več predstavitev, kot bi jih sicer opravili, če bi sledili ustaljeni praksi. Za priprave si lahko vzamemo različno veliko časa, predvsem skladno s svojimi sposobnostmi. Kdor je vešč nastopanja ne bo potreboval veliko časa. Manj časa bomo potrebovali tudi z vsako novo predstavitvijo.

Delovna mesta zahteva individualen in poseben pristop, če želimo izstopati in imeti v množici več možnosti.

Življenjepis, obvezni element

Življenjepis je obvezen element informacije.

V sodobnem času so informacije pomemben del vsakdanjika. Kot informacija je življenjepis pomemben za osebo na katero se nanaša, za naslovnika ter splošno. Osebo, ki je bila pred tem neznana, življenjepis predstavi v vseh svojih bistvenih značilnostih. Naslovniku življenjepis tako postane oseba zanimiva ali pa si o njej ustvari drugačno mnenje. Na splošno je življenjepis zanimiv zaradi odraza časa, ki se nahaja v njem. Če pogledamo življenjepis iz preteklosti, bomo opazili pomembne razlike. Zaradi napredka znanosti in tehnologije so se spremenili vsebina, informacije, način oblikovanja, izdelava ter številne druge lastnosti. Tako lahko zlahka opazimo razlike med informacijami izpred nekaj let ali desetletja ter sodobnimi nasledniki. Razlike je moč opaziti že med obveznimi elementi. Nadalje je različna izdelava in oblikovanje. Čeprav je sodobna različica danes že tako pogosta, da velja kot praktično obvezna, je starejša alternativa lahko zelo dobrodošla popestritev. S tem daje oseba, o kateri govori vsebina pomemben pečat. Naslovnik bo tako oblikovano informacijo zagotovo izločil izmed ostalih. Ter se podrobneje posvetil vsebini. Vsekakor pri tem ne sme manjkati bistvo, kot tudi obvezni elementi. Z njimi mora biti informacija opremljena, saj sicer ne doseže minimalnih standardov. Klasičen način oblikovanja je lahko zgolj okvir, pri tem je pa vsebina lahko zelo sodobna in aktualna. Najslabše pri tem je, da se vsebina ponavlja preko uveljavljenih in splošno znanih modelov. Veliko ustvarjalcev jih vzame, kot osnovo, misleč, da bodo kasneje dodali individualnost. Vendar se velikokrat to ne zgodi, saj zapade oblikovanje v rutino. Izvirnost in aktualnost sta pomembna elementa, ki morata biti prisotna, če želimo imeti večje možnosti . Aktualnost in izvirnost sta lastnosti, ki jih ceni vsaka oseba, katera nastopa v javnosti. Ve, da se v javnosti najbolje odrežejo tisti, ki znajo v vsakdanjo rutino vnesti nekaj novega.

Življenjepis je danes lahko znanilec novih priložnosti za naslovnika.

http://www.mojazaposlitev.si/kariera/zivljenjepis-cv/oblike-zivljenjepisov-s-primeri/katera-oblika-cv-ja-bo-prava-zame/