Android je mobilni operacijski system, ki so ga razvili pri Andoid Inc., katerega ja leta 2005 kupilo podjetje Google. Operacijski system deluje na prirejeni Linux kernel osnovi. Glede na prodajo mobilnih telefonov, sodijo “pametni telefoni” (ang. “smartphones”) z OS Android v sam vrh, v drugem ?etrtletju v ZDA jih je bilo kar 33% izmed vseh pametnih telefonov. Android je sicer zelo znan po svoji skupnosti (“community”) razvijalcev razli?nih aplikacij (application programs – “apps”). Trenutno za Android obstaja ve? kot 70000 razli?nih aplikacij (po nekaterih podatkih celo ve? kot 100000). S tem je Android tudi druga najpopularnejša platforma za razvijalce aplikacij na mobilnih napravah. Andoid ima svojo spletno trgovino z aplikacijami, ki jo vodi Google. Od tam si uporabniki lahko naložijo razli?ne aplikacije.

Distribucija Andoid platforme se je za?ela 5. Novembra 2007 z naznanitvijo na t.i. “Open Handset Alliance”. Ve?ina kode je tako dostopna kot “open source”, Googlejo je namre? izdal kot “Apache license” zastonjsko programsko opremo. Ve?ina aplikacij v Androidu je napisanih v objektnem programskem jeziku Java, s pomo?jo “java core libraries” (osnovne Java knjižice). Aplikacije poganja Dalvik virtual machine ki vlju?uje JIT kompilacijo (t.i. “Just-in-time compilation”). Operacijski system Android zajema kar 12 miljonov vrstic razli?ne kode (XML, C, Java in C++). Trenutno najnovejša stabilna verzija je Android 2.2.1. (Froyo), ki je izšla 23.Septembra 2010.

Android med drugim vklju?uje:

 • Podporo za razli?ne 2D in 3D aplikacije
 • SQLite, minimalisti?no verzijo baze podatkov
 • Možnost povezave preko GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi in WiMAX omrežij.
 • Podporo za SMS in MMS sporo?ila
 • Spletni brskalnik. Osnova je WebKit layout engine z funkcijami Chrome-a in V8 JavaScript engine.
 • Podporo za aplikacije v Javi. ?eprav na operacijskem sistemu nimamo “Java Virtual Machine” okolja, se razredi v Javi prevedejo v “Dalvik executable” datoteke, ki jih poganja Dalvik virtual machine.
 • Podporo razli?nim multimedijskim formatom, kot so: H.263, H.264 (tako 3GP kot MP4), MPEG-4 SP, AMR, AAC, MP3, MIDI, Wav,JPEG, PNG, GIF itd.
 • Možnost priklopa in delovanja razli?ne strojne opreme kot npr.  zaslon na dotik (touchscreen), GPS naprave, giroskopi, magnetometri, senzorji pritiska, termometri, merilci pospeška ipd.
 • Razvijalno okolje, ki zajema emulator za napravo, orodja za razhroš?evanje (debugging), dodatek za Eclipse IDE in ostale dodatke (performance profiling, memory profiling, …).
 • Ogromen trg aplikacij za mobilne telefone.
 • Multi-touch zaslon, torej zaslon na dotik, ki deluje na ve? to?kah dotika na zaslonu naenkrat.
 • Možnost Multitasking, torej poganjanje ve? aplikacij naenkrat.

Strojna oprema na Androidu:

Android  platform deluje na mobilnih telefonih, netbookih in tabli?nih ra?unalnikih (“tablet PC”), kot sta Dell Streak in Samsung Galaxy Tab. Prvi komercialni telefon, ki je deloval na Android operacijskem sistemu je bil HTC Dream, izdan 22. Oktobra 2008.

Razvijanje aplikacij:

Na za?etku so se razvijalci aplikacij za Android sre?evali z najrazli?nejšimi hroš?i, pomanjkanjem ustrezne dokumentacije, neprimerno vsebino FAQ (pogosto zastavljena vprašanja) in podobnimi problemi. Kljub vsemu temu, so se prve aplikacije za?ele pojavljati že kakšen teden po izidu platforme. Za razvijalce aplikacij so razvili Android SDK (software development kit).

One reply on “Android OS”

Comments are closed.